Contact

Blog

De consequenties van de Brexit

De consequenties van de Brexit 04 Dec 2020

Onze expert Marinus Peters neemt u graag mee in de dagelijkse struggels van een Nederlandse handelsonderneming en de vragen omtrent de Brexit en hun btw-afleiding.

 

BTW afleiding en de Brexit; Marinus Peters vertelt

Marinus Peters

 

Op de juiste wijze berekenen, controleren en inboeken van btw is een pittige opgave voor de gemiddelde controller. Zeker als het gaat over transacties met buitenlandse bedrijven. Een goed ERP-systeem is onmisbaar bij een correcte btw-afleiding van binnenkomende en uitgaande facturen. Je stelt je continu de volgende 3 vragen: wie is er btw-plichtig, kloppen de btw-percentages en is het mogelijk om de btw terug te vorderen? In een reeks artikelen behandel ik de worstelingen van de controller van een Nederlandse handelsonderneming. In het eerste deel geef ik toelichting op de gevolgen die de Brexit heeft op btw bij transacties met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Welke weg leidt er naar Londen?

Een correcte btw-afleiding is en blijft een complexe discipline. Er leiden diverse wegen naar Rome. Wat is de juiste weg die je als controller van een Nederlandse handelsonderneming inslaat? Vaak ligt de uitgestippelde route voor de hand. Soms kom je onderweg talloze obstakels tegen. Deze belemmeringen vragen om de juiste kennis om btw correct te berekenen, te controleren en in te boeken. Een professioneel ERP-systeem is hierbij onmisbaar. In dit eerste deel haak ik in op de impact van de Brexit op de btw-afleiding op goederen en dienstenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Met andere woorden: welke weg leidt er naar Londen voor een juiste btw-afleiding.

Aangepaste btw-regels en douanerichtlijnen

Om een goed beeld te schetsen van de Nederlandse handelsonderneming zet ik eerst een aantal kenmerken op een rij. Het bedrijf is gevestigd in de grensstreek met Duitsland. Bij de start lag de focus vooral op de binnenlandse handel. Stap voor stap is er een aantal buitenlandse klanten uit de EU bijgekomen. Een aantal Britse klanten en leveranciers behoorde tot voor kort tot de EU. De Brexit brengt hier verandering in. Met ingang van 1 januari 2021 gelden andere wettelijke btw-richtlijnen voor de import en export met deze bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De controller maakt zich druk over de btw-afleiding. Hoe krijgt hij binnen SAP de masterdata op orde. Onderwijl buigen zijn collega’s zich over aanpassingen in het logistieke proces. Hoe slaagt de handelsonderneming er bij Britse transacties in om afspraken met klanten na te komen en wachttijden bij de douane te beperken of te voorkomen?

Douaneformaliteiten vanaf 1-1-2021

De term Brexit is een verbastering van ‘British Exit’ en staat voor het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Op 23 juni 2016 gaf een meerderheid van de inwoners van het VK ‘groen licht’ aan uittreden. Na een hectische periode heeft het VK de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich tot die datum aan alle wetten en regels van de EU. Vanaf 1 januari 2021 zijn er douaneformaliteiten voor de handel met het Verenigd Koninkrijk van toepassing. Deze nieuwe richtlijnen gelden voor transacties van en naar Engeland, Schotland en Wales. De EU en het VK hebben afgesproken dat Noord-Ierland onderdeel blijft uitmaken van het douanegebied van de EU. Voor goederentransactie met klanten en leveranciers in Noord-Ierland blijven dezelfde btw-richtlijnen gelden. Aangepaste procedures en douaneformaliteiten gelden pas als het vervoer via Engeland, Schotland en Wales loopt.

Intracommunautaire transacties tussen EU-landen

De controller van de Nederlandse Handelsonderneming vraagt zich af met welke veranderingen hij na de Brexit te maken krijgt? Graag zet ik een aantal veranderingen voor hem op een rij. Allereerst focus ik nog even op de bestaande situatie. Daarna schakel ik over naar de situatie die ontstaat met ingang van 1 januari 2021. Zoals beschreven in het introductieartikel over een correcte btw-afleiding in SAP maakt de belastingdienst onderscheid tussen goederentransacties naar EU-landen en landen die niet aangesloten zijn bij de Europese Unie. De transacties naar EU-landen heten intracommunautaire leveringen (ICL). Bij deze leveringen mogen bedrijven hun factuur achteraf sturen. Voor de controller is de btw-afleiding relatief eenvoudig. Er geldt een btw-percentage van 0%. Er vindt een verlegging van btw plaatst, waarbij de btw-verplichting verschuift van leverancier naar afnemer die gevestigd is in een ander EU-land. Tot en met 31 december geldt deze situatie voor alle Britse klanten van de Nederlandse Handelsonderneming, vanaf 1 januari 2021 alleen voor klanten uit Noord-Ierland.

Regeling Douanevervoer na Brexit

Na de Brexit behoren Engeland, Wales en Schotland tot de niet-EU-landen. Voor deze categorie landen vallen grensoverschrijdende goederentransacties onder de regeling ‘douanevervoer’. In vergelijking met de bestaande situatie heeft deze regeling veel meer om het lijf. Zo is het een verplichting dat al het papierwerk vooraf beschikbaar en 100% op orde moet zijn. Nasturen is dus niet meer mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de factuur, het geldende btw-percentage, de leveringscondities en de omschrijving van de goederen. Voor handel met leveranciers en klanten in Engeland, Wales en Schotland gebruikt de controller andere TAX-codes dan hij gewend is. Bovendien is het verplicht om goederen voortaan aan te melden bij de douane. Verder vereist deze transacties met niet-EU-landen vaak speciale vergunningen. Bovendien bestaat de kans op vertragingen en/of wachttijden bij de grens. Deze veranderende wachttijden hebben invloed op de bedrijfsvoering van de Nederlandse Handelsonderneming. Prangende vraag: gelden de huidige leveringscondities nog in de nieuwe situatie?

Raad en daad na Brexit

Btw berekenen, controleren en boeken bij goederentransacties met Engeland, Wales en Schotland is voor veel controllers een flinke uitdaging. Welke afspraken hebben deze landen in de overgangsperiode tussen 31 januari 2020 en 31 december 2020 met elkaar gemaakt? Hoe weet je als controller of je de juiste procedures volgt en btw-percentages gebruikt? En hoe helpt SAP om deze keuzes te maken en te onderbouwen? Wordt er gebruik gemaakt van een derde partij om de import/export te regelen of gaat een organisatie dat zelf doen? Wat te doen met leveringen die plaats vinden rondom de daadwerkelijke Brexit? Iedere verandering is een kans om je SAP-proces verder te automatiseren en zodoende in control te zijn. De btw-experts van INSynQ staan je graag met raad en daad ter zijde. We geven uitgebreid toelichting op alle consequenties. Denk hierbij aan de benodigde goederenclassificatie, douaneverklaringen, btw-verplichtingen, douaneheffingen of importvergunningen. Daarnaast vereist de Brexit ook aangepaste functionaliteiten in SAP om de basisgegevens (factuur, leveringsbon en vervoersverklaring) van een goederentransactie in te voeren in het systeem. Op basis hiervan bepalen we of de berekende btw correct is.

Heeft u vragen omtrent de Brexit, of over uw btw-afleiding? Onze Finance en BTW-experts beantwoorden uw vragen graag.

Bel ons op 040-800 1500 of vul ons contact formulier in.

Samenwerkingen