Budget control

Het budgetteringsproces is idealiter een integraal en routinematig proces gebaseerd op heldere verantwoordelijkheden en duidelijke besluitvorming. Helaas zorgt het jaarlijkse proces van budgetteren in de praktijk bij veel ondernemingen nog vaak voor hectische tijden en (on)nodige stress.
Belangrijker nog dan het efficiënt komen tot een goed onderbouwd budget is wat je ermee doet. Gaat het budget de kast in om er aan het einde van het jaar nog eens (on)tevreden naar te kijken of wordt het actief gebruikt om sturing te geven aan de koers van het bedrijf. De inrichting en automatisering keuzes die hierbij gemaakt kunnen worden zijn sterk afhankelijk van de bedrijfscultuur en dynamiek van de markt waarin wordt geopereerd.

Maatwerk

De start van het project is sterk afhankelijk van de acute behoefte van uw organisatie. Indien nodig steken we graag de handen uit de mouwen om te helpen bij de structurering en verwerking van de budget gegevens. Dit is een prima manier om inzicht te krijgen in de probleemgebieden en hoe verbeteringen het meest effectief zijn te implementeren. In andere gevallen begint het verbeter traject met een gedegen analyse van welke budget control methode het beste aansluit bij de behoefte van uw organisatie. Op welke manier we ook starten, aan het eind van het project laten we u met een gerust hart achter na een goede borging van verbeterende processen en systemen.

VOORDELEN Budget Control

Goed ingerichte Budget Control processen zijn een essentiële voorwaarde om consequent uw bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren en flexibel te kunnen reageren op de uitdagingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd. Goed afgestemde en functionerende IT systemen helpen bij het borgen van de Budget Control processen en laten deze efficiënter verlopen. Voordelen van een goede inrichten van processen en systemen zijn:

  • Directe toegang tot de meest recent bijgewerkte informatie
  • Soepele en efficiënte verwerking van de aangeleverde informatie
  • Minimale piek belasting bij een afdeling of medewerkers
  • Gebruik van de juiste key-drivers en mate van detail
  • Hantering van de best passende budgetteringsmethodiek
  • Eenduidigheid van data definities en master data
  • Goede aansluiting planningen verschillende afdelingen bij de bedrijfsdoelstellingen
  • Duidelijkheid van verantwoordelijkheden en heldere besluitvorming
  • Snel en onderbouwd kunnen bijsturen van de organisatie aan de hand van gesignaleerde afwijkingen en trends
  • Betrokkenheid van de gehele organisatie

WAAROM INSYNQ

De Budget Control specialisten van INSynQ hebben jarenlange ervaring met het inrichten van processen en systemen bij zowel grote als middelgrote internationale organisaties. Hierbij hebben ze kennis opgedaan met verschillende budgettering en prognostische methodieken en modellen en geleerd deze effectief te implementeren in verschillende culturen. Daarnaast onderscheiden ze zich door een gedegen kennis van diverse budgetteringssystemen waaronder SAP Business Planning & Consolidation.