top-border

Budgetteren: De daad bij het woord

Budgetteren, zonde van de tijd!?

Leidinggevenden ervaren budgetteren vaak als een vervelende, jaarlijks terugkerende onderhandeling. Lijkt uw budgetproces soms een onderlinge competitie? Waar meer budget wordt gevraagd maar de uitkomst vooraf al vast staat? Nemen verwachtingen toe, maar de middelen niet? Krijgen onduidelijke plannen veel budget? Het budgetproces is dan zonde van de tijd. Dat is jammer, want het is een uitgelezen middel om te reflecteren, de nieuwe koers te bepalen en neuzen in dezelfde richting te krijgen. Om plannen te smeden en te voorzien van alle benodigde middelen. Om medewerkers te enthousiasmeren deze plannen succesvol te realiseren. Deze activiteiten maken leiding geven nou juist zo leuk! Budgetteren is daarmee niet alleen het verdelen van financiële middelen, maar vooral de daad bij het woord voegen!

Belangrijker dan ooit

Woningcorporaties moeten jaarlijks efficiënter gaan werken, wat heeft geleid tot een flinke consolidatieslag en het ontstaan van steeds grotere, complexere organisaties. Daarnaast moeten corporaties voldoen aan steeds striktere regelgeving met als voornaamste doel het aanbieden van goedkope sociale wooneenheden. Deze ontwikkelingen maken het jaarlijkse budgetproces er niet gemakkelijker op en blijken de oude procedures en systemen vaak niet meer te voldoen. Woningcorporaties zijn complexere organisaties geworden die te maken hebben met toenemende regeldruk en aangepaste bedrijfsdoelstellingen. Dit schreeuwt om een goed georganiseerd en geautomatiseerd budgetproces.

Door de bomen het bos zien

Woningcorporaties moeten veel data verwerken bij het voorbereiden en doorrekenen van de plannen voor het volgende budgetjaar. Deze data moet vervolgens zo gepresenteerd worden dat het management goed onderbouwde besluiten kan nemen. Voorheen voldeed een Excel bestand met geaggregeerde financiële data. Tegenwoordig is het heel makkelijk om te verdwalen in alle data die geproduceerd wordt bij het maken, doorrekenen en vergelijken van plannen. Het inzetten van een goed, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd IT-systeem is essentieel om in een korte periode tot een breed gedragen en onderbouwd budget te komen.

SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesign is een modern ERP-systeem en in staat om real-time inzicht te geven in het functioneren en presteren van uw organisatie. In tegenstelling tot traditionele systemen, waar rapportage doorgaans gebaseerd is op verouderde data die handmatig geïnterpreteerd wordt, maakt SAP Business ByDesign informatie direct toegankelijk op alle niveaus. Er is slechts één waarheid, die op ieder willekeurig moment bekeken kan worden vanuit alle domeinen en invalshoeken. Dat maakt budgetteren een stuk gemakkelijker en inzichtelijker.

SAP Business ByDesign is in staat om al uw activiteiten te besturen en te controleren. De softwarematige processen die wij voor u ontwerpen zijn een solide basis voor zowel productie als voor projectmatig georganiseerde activiteiten. Moderne financiële processen geven u na implementatie het roer stevig in handen!

Graag gaan wij met u in gesprek om te bespreken hoe SAP Business ByDesign u helpt om grip te krijgen op uw organisatie, markt en financiën!

bottom-border