top-border

Business KPI: De ontwikkeling van besturing

Het besturen van een cruiseschip brengt veel uitdagingen met zich mee. Waar vroeger de navigatie, besturing en alle controlesystemen met de hand plaatsvonden, is tegenwoordig veel geautomatiseerd. De kapitein en de stuurman zijn voor hun beslissingen afhankelijk geworden van de juiste informatie op de juiste tijd en de juiste plaats. De brug van deze schepen lijkt dan ook meer op de controlekamer van de verkeerstoren op Schiphol dan een schip! De verschillende systemen vallen uiteen in controle, registratie en besturingsinformatie, waarvan sommige belangrijk zijn voor de stuurman (operationeel verantwoordelijk) en andere weer voor de kapitein, management van afgesproken KPI’s zoals aankomsttijd, energieverbruik en kosten/baten. Diverse enkelvoudige rapportages worden gegenereerd, zoals brandstofverbruik, maar ook rapportages die informatie combineren uit verschillende systemen. Hoeveel brandstof heb je minimaal nodig om het schip op de plaats van bestemming te brengen zonder het te zwaar te maken is een heel andere vraag!

On Demand dashboards en rapportages

Voor een woningcorporatie is dit eigenlijk niet anders. Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken van een dashboard?

  • Informatiebehoefte staat van te voren vast in de vorm van KPI’s en procesindicatoren.
  • Automatische periodieke verversing, dan wel realtime informatie.
  • Maakt gebruik van diverse bronnen (zoals HRM, SRM, CRM, Finance en Logistiek), die tot één geheel worden gesmeed.
  • Geeft duidelijk aan welke verbanden er in de besturing belangrijk zijn.
  • Vormgeving kan op basis van een standaard naar wens worden gepersonaliseerd.
  • Informatie wordt voornamelijk aan de hand van grafieken en tabellen getoond.
  • Eventueel kan er drill down plaatsvinden naar meer detail om verduidelijking te verkrijgen.

Het moet ook iets opleveren!

Een goed ingericht dashboard levert de bestuurder van een woningcorporatie direct inzicht op. In één oogopslag, stuurinformatie op KPI’s, inzicht in de relaties tussen bedrijfsonderdelen, een strategisch beter werkende organisatie en het slim inzetten van mensen en middelen.

Valkuilen

De meest gemaakte fout is om een overdaad aan prestatie indicatoren te gebruiken, waardoor door de bomen het bos niet meer zichtbaar is. De meeste woningcorporaties richten dashboards in op basis van 3 aandachtsgebieden: mensen, duurzaamheid en winst. Daarbij zijn er indicatoren voor medewerkers en klanten (de huurders) en wordt er gekeken naar energieverbruik, het toepassen van duurzame hulpmiddelen en winstgevendheid. Een maximum van 3-5 indicatoren per aandachtsgebied volstaat.

Hoe kan mijn ERP-systeem hierbij helpen?

ERP systemen van de oude stempel exporteren data naar Business Intelligence systemen, om van daaruit dashboards en rapportages te genereren. Het gevolg daarvan is dat er met niet up-to-date data wordt gewerkt. Met SAP Business ByDesign worden alle dashboards en rapportages realtime uitgevoerd in één omgeving. De snelle in-line memory database genereert cijfermatig en grafisch de slimste dashboards, die u als bestuurder helpen uw organisatie te managen. Ook hoeft u niet langer te investeren in dure en tijdrovende interfaces en datakwaliteitsbewaking in verschillende systemen.

SAP Business ByDesign

Organisaties die willen sturen op KPI’s en gebruik willen maken van bestaande best practices zonder maatwerk, lage beheerskosten en een uitstekende prijs/kwaliteit/functionaliteit ratio, zijn gebaat bij SAP Business ByDesign. INSynQ is met haar kennis en ervaring dé SAP Business ByDesign partner op dit gebied.

bottom-border