Fast close

Beschikbaarheid van actuele informatie is van cruciaal belang om snel en accuraat in te kunnen spelen op veranderingen en trends. Omdat het financiële afsluitingsproces zich periodiek herhaalt is het goed mogelijk om dit proces efficiënt en routinematig te laten verlopen. Door veel verschillende factoren (zoals systemen, valuta, tijdzones, landen, entiteiten, acquisities) leidt de periodieke afsluiting bij veel bedrijven tot veel hectiek en soms zeer lange werkdagen. Hierdoor komen een gedegen financiële analyse en aandacht voor de echt kritische succesfactoren vaak onder druk te staan.

ONZE METHODIEK

Om een Fast Close mogelijk te maken en duurzaam in uw bedrijf te verankeren heeft INSynQ een methode ontwikkeld die wordt gekenmerkt door het gebruik van best practices, quick-wins, continue verbetering, automatisering en/of robotisering, vooraf inzicht in de verwachte resultaten en inspanningen en betrokkenheid van de medewerkers in uw bedrijf.

Het startpunt is een workshop die inzicht geeft in de huidige status en de grootste verbeterpunten op basis waarvan de business case van een Fast Close project al snel is gemaakt.

VOORDELEN FAST CLOSE SYSTEMEN

Naast het analyseren van het proces, wordt er zeker ook gekeken naar de ondersteunende IT systemen. Een volwaardig en volwassen IT systeem (zoals SAP Business Planning & Consolidatie) dat goed is ingericht en correct wordt gebruikt is onontbeerlijk bij het realiseren van:

  • Inzicht in de status van het closing process
  • Aandacht voor de belangrijke kpi’s
  • Inzicht en afstemming van intercompany transacties
  • Een real-time ontvangst en verwerking van gegevens
  • Een snelle groep consolidatie
  • Het beperken van compliancy risico’s
  • Een transparante informatie verstrekking
  • Een snelle en accurate afsluiting
  • Een actuele informatievoorziening

WAAROM INSYNQ

Naast de concrete aanpak beschikt INSynQ over senior specialisten die kennis en ervaring hebben met alle aspecten van de periode afsluiting. De kracht van INSynQ ligt in de combinatie van expertise op het gebied van begeleiding en ondersteuning van mensen, borging van het “fast close” proces en een goede inrichting van financiële registratie-, consolidatie- en rapportage systemen. Een adequate informatie voorziening is dan blijvend in uw bedrijf is verankerd.