top-border

INSynQ gaat voor kwaliteit

Bij INSynQ zijn we dagelijks gepassioneerd aan de slag om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen en verwachtingen van onze klanten. Omdat de wereld doorlopend verandert, veranderen wij graag mee. Sterker nog; we lopen er graag in voorop. Maar hoe verloopt dat proces? Anticiperen wij tijdig genoeg? Passen de geleverde diensten nog steeds optimaal? Of dient er op onderdelen bijgesteld te worden? En zo ja; hoe dan precies?

Om zoveel mogelijk te leren van onze klanten, leveranciers en netwerkrelaties hebben wij onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. We hebben veel van onze relaties en bekenden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. We hopen dat zal ons in staat stellen om maximaal te leren.

Wij zijn benieuwd naar alle meningen en ervaringen. Welke suggesties om te verbeteren er zijn en wat momenteel al gewaardeerd wordt aan INSynQ? De sterke punten gaan wij nog meer aandacht geven, wat al goed werkt mag immers nog groter worden!

Na afloop van het online onderzoek volgt in juni een nieuwsbericht met de belangrijkste resultaten. Er zal ongetwijfeld veel inspiratie uitgaan van de reacties uit ons online onderzoek. Het zal ons helpen om op een heldere manier na te denken over nieuwe mogelijkheden en kansen voor de toekomst.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Léon Bouwman via mail: leon.bouwman@insynq.nl of tel: 040 – 800 1500.

bottom-border