top-border

Mensgericht kosten besparen, kan dat?

Wetgeving vereist verandering

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze veranderde wetgeving vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. De sociale partners hebben afgesproken 125.000 extra banen te scheppen en er worden werkbedrijven gerealiseerd in alle 35 arbeidsmarktregio’s. De gemeente is hierbij de regisseur en komt voor veel keuzen en vragen te staan: gaat het lukken om die 125.000 banen te realiseren? Is er genoeg geld voor begeleiding? Wat doen we met mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek? De decentralisatie van deze wetten is een grote inspanning geweest waarmee veel financiële middelen zijn gemoeid. Om de gevolgen van de transitie in beeld te krijgen is een traject van monitoring en evaluatie opgesteld. Daarnaast wordt het sociaal domein, naar de bedoeling van de verschillende betrokken wetten, getransformeerd, waarbij medewerkers van overheden en zorg- en welzijnsorganisaties betrokken zijn en de mensen die zorg nodig hebben en/of mantelzorg geven.

Betere kansen voor mensen met een beperking

Het doel van alle inspanning is uiteraard om meer mensen met een beperking sneller aan de slag te krijgen op passend werk, met aansluiting op hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en sociale netwerk. Het feit dat dit dient te gebeuren met gereduceerde kosten, vraagt om meer en betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook dienen we in staat te zijn een betere aansluiting te vinden bij de talenten en mogelijkheden van ieder individu.

Meer inzicht is meer kans op passend werk!

De roep van bestuurders om meer inzicht te krijgen in de aspecten die samenhangen met decentralisatie wordt dan ook steeds prominenter. In de praktijk wordt het dan ook steeds complexer om gegevens juist te interpreteren. De enige manier om grip te houden, is te zorgen dat u aan de voorkant van het proces komt. Een integrale werkwijze zal daarbij de sleutel gaan vormen. Een modern, geïntegreerd ERP-systeem als SAP Business ByDesign is in staat om real-time inzicht te geven over het functioneren en presteren van uw organisatie binnen de gehele keten, waarbij uw collega-organisaties de benchmark zijn. In tegenstelling tot traditionele systemen, waar rapportage doorgaans gebaseerd is op verouderde data die handmatig geïnterpreteerd wordt, maakt SAP Business ByDesign informatie direct toegankelijk op alle niveaus. Er is slechts één waarheid, die op ieder willekeurig moment bekeken kan worden vanuit alle domeinen en invalshoeken.

SAP Business ByDesign is in staat om al uw activiteiten te besturen en controleren. Vooraf gedefinieerde processen vormen de solide basis zowel productie gerelateerde en projectmatig georganiseerde activiteiten. State of the art financiële processen geven u na implementatie het roer stevig in handen!

Graag gaan wij met u in gesprek om te bespreken hoe SAP Business ByDesign u helpt om grip te krijgen op uw organisatie, de markt en uw financiën om zo meer mensen snel op passende arbeid aan de slag te krijgen!

bottom-border