top-border

Planning in de sociale werkvoorziening

SW bedrijven als ketenpartner

Steeds meer Sociale Werkbedrijven positioneren zich als een zelfstandige ketenpartner. Zij richten zich daarbij op arbeidsontwikkeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naast het realiseren van voldoende beschutte arbeidsplaatsen. Onder druk van toenemende kostenbesparingen worden de banden met collega SW-bedrijven en commerciële marktpartijen steeds nauwer. Er is duidelijk sprake van een win-win situatie. De flexibiliteit, passende arbeid en kostenstructuur die SW-bedrijven bieden, hebben veel bedrijven in staat gesteld om de recente crisisperiode door te komen. Sterker nog, SW-bedrijven stellen het bedrijfsleven zelfs in staat werkzaamheden die voorheen geoutsourced werden naar lage-lonen landen te behouden voor de Nederlandse economie.

Van kans naar geplande opdracht

Flexibiliteit veronderstelt, sterker nog, vereist, dat de verwachtte hoeveelheid werk zo nauwkeurig mogelijk gepland en geforecast wordt. Aan de andere kant helpt een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de mogelijkheden van uw mensen en hun beschikbaarheid om te anticiperen op (aankomende) vraag. Bij veel bedrijven ziet INSynQ dat verschillende toepassing gebruikt worden om CRM, resourceplanning en HRM te faciliteren. De kracht van SAP Business ByDesign is juist dat deze processen integraal ondersteund worden. Met andere woorden, vanuit CRM worden kansen en opdrachten inzichtelijk gemaakt, waarop vanuit HRM mensen beschikbaar worden gesteld die op de projecten worden ingepland. Daarbij wordt volledig rekening gehouden met hun capaciteiten en inzetpercentage.

Planning maakt tevreden klanten!

Groepsdetachering op locatie is een prachtige toepassing van hoe u een SW een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontzorgen van een opdrachtgever. Het SW-bedrijf plant capaciteit op structurele basis in voor het uitvoeren van een vooraf omschreven (productie) proces. De integratie met HRM maakt dat ieder moment duidelijk is of uw medewerkers vakantie opgenomen hebben, gepland ziek zijn of om een andere reden niet ingezet kunnen worden. U kunt dus tijdig bijsturen en een andere medewerker inzetten op het project. De integratie met CRM zorgt ervoor dat u tijdig kunt anticiperen op (on)verwachte vraag en seizoenpieken.

In het geval er ook sprake is van logistieke dienstverlening, denk aan bijvoorbeeld ver- of ompak werkzaamheden, stelt SAP Business ByDesign u in staat om deze handelingen in te plannen en conform afspraak met uw klant af te handelen. Met de verregaande samenwerkingsmogelijkheden van SAP Business ByDesign kunt u zelfs zover gaan om het plannings- en verwerkingsproces zo vorm te geven, dat de (aan)leverplanning van en naar uw klant geoptimaliseerd is.

bottom-border