Contact

MADD: Fusies en overnames

MADD: Fusies en overnames

Projecten waarbij bedrijfsonderdelen worden samengevoegd, overgenomen of afgestoten noemen we MADD-projecten. De afkorting MADD staat voor Merger, Acquisitie, Disentanglement of Divestment.

Bekijk het volledige productoverzicht Neem contact met ons op

Fusies en overnames

Fusies en overnames zijn uiterst complex, evenals het ontvlechten van bedrijfsonderdelen. Zo’n hervorming gaat vaak gepaard met lastige veranderingen. Ook op IT-gebied. INSynQ ondersteunt de IT-afdeling bij de technische aspecten van deze verandering. We helpen u bij het herindelen van bedrijfsprocessen en zorgen ervoor dat uw systeem hierop aansluit. Daarnaast bemiddelen we graag tussen de wensen van het management en de IT-afdeling van uw bedrijf.

Dit product is geschikt voor:

Goede keuzes maken onder tijdsdruk

Aan MADD-projecten zit vaak een harde opleverdatum verbonden. Meestal krijgt de IT-afdeling pas op een later tijdstip informatie over de veranderingen. De gemaakte keuzes hebben dan al invloed op de IT-afdeling. Eventuele wijzigingen en aanpassingen in de IT-activiteiten komen hierdoor onder druk te staan. INSynQ helpt IT-afdelingen om onder deze tijdsdruk de juiste keuzes te blijven maken én de kwaliteit van IT-activiteiten te garanderen. Een snelle en pragmatische aanpak staat hierbij centraal.

IP210624LH1-102

Onze brede ervaring in projectmanagement

De businessconsultants van INSynQ hebben veel ervaring met het begeleiden van fusies en overnames. Ze zijn in staat organisaties op een evenwichtige wijze te begeleiden tijdens het samenvoegen, overnemen of ontvlechten van bedrijfsonderdelen. Wij maken gebruik van ervaringsdiagrammen om eventuele risico’s snel en vakkundig het hoofd te kunnen bieden. Daar waar nodig zetten wij tools in om data en processen te analyseren en snel op orde te krijgen.

IP210624LH1-056
Solved by INSynQ
Wavin

Wavin

Wavin ondervond last van hun btw-complexiteit. Door gebruik te maken van de VAT-Extension, ontwikkeld door INSynQ, zijn ze nu compliant. In zes maanden tijd werd het hele project uitgevoerd door INSynQ in nauwe samenwerking met Key Group en Wavin.

WaterBear Network

WaterBear Network

INSynQ ondersteunt WaterBear bij de aanleg van een solide basis; Door de effectieve implementatie van SAP Business ByDesign

Door globalisering neemt het aantal MADD projecten toe; deze zijn omvangrijker en complexer. INSynQ helpt u uw projecten te structuren en te organiseren als een operatie.

Neem contact met ons op

Samenwerkingen