Sociale werkvoorziening

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze veranderde wetgeving vraagt om een nieuwe manier van werken. Het doel van al deze inspanning is uiteraard om meer mensen met een beperking sneller aan de slag te krijgen op passend werk, met aansluiting op hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en sociale netwerk. Het feit dat dit dient te gebeuren met gereduceerde kosten, vraagt om meer en betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De roep van bestuurders om meer inzicht te krijgen in de aspecten die samenhangen met decentralisatie wordt dan ook steeds prominenter. In de praktijk wordt het dan ook steeds complexer om gegevens juist te interpreteren. De enige manier om grip te houden, is te zorgen dat u aan de voorkant van het proces komt. Een integrale werkwijze zal daarbij de sleutel gaan vormen. Een modern, geïntegreerd ERP-systeem als SAP Business ByDesign is in staat om real-time inzicht te geven over het functioneren en presteren van uw organisatie binnen de gehele keten, waarbij uw collega-organisaties de benchmark zijn.

Welke producten biedt INSynQ voor deze branche?