MADD: Fusies en overnames

Projecten waarbij bedrijfsonderdelen worden samengevoegd, overgenomen of afgestoten noemen we MADD-projecten. De afkorting MADD staat voor Merger, Acquisitie, Disentanglement of Divestment. Fusies en overnames zijn uiterst complex, evenals het ontvlechten van bedrijfsonderdelen. Zo’n hervorming gaat vaak gepaard met lastige veranderingen. Ook op IT-gebied. INSynQ ondersteunt de IT-afdeling bij de technische aspecten van deze verandering. We helpen u bij het herindelen van bedrijfsprocessen en zorgen ervoor dat uw systeem hierop aansluit. Daarnaast bemiddelen we graag tussen de wensen van het management en de IT-afdeling van uw bedrijf.

GOEDE KEUZES MAKEN ONDER TIJDSDRUK

Aan MADD-projecten zit vaak een harde opleverdatum verbonden. Meestal krijgt de IT-afdeling pas op een later tijdstip informatie over de veranderingen. De gemaakte keuzes hebben dan al invloed op de IT-afdeling. Eventuele wijzigingen en aanpassingen in de IT-activiteiten komen hierdoor onder druk te staan. INSynQ helpt IT-afdelingen om onder deze tijdsdruk de juiste keuzes te blijven maken én de kwaliteit van IT-activiteiten te garanderen. Een snelle en pragmatische aanpak staat hierbij centraal.

ONZE BREDE ERVARING IN PROJECTMANAGEMENT

De businessconsultants van INSynQ hebben veel ervaring met het begeleiden van fusies en overnames. Ze zijn in staat organisaties op een evenwichtige wijze te begeleiden tijdens het samenvoegen, overnemen of ontvlechten van bedrijfsonderdelen. Wij maken gebruik van ervaringsdiagrammen om eventuele risico’s snel en vakkundig het hoofd te kunnen bieden. Daar waar nodig zetten wij tools in om data en processen te analyseren en snel op orde te krijgen.

FUSIES EN OVERNAMES LATEN BEGELEIDEN DOOR INSYNQ?

Wilt u bedrijfsonderdelen samenvoegen, overnemen of afstoten? En heeft u hulp nodig bij de technische component van deze verandering? Dan is het MADD-project iets voor uw bedrijf. Interesse? Neem contact op via het online contactformulier. We nemen zo spoedig contact met u op om uw aanvraag te bespreken.