Woningcorporaties

BELASTING OP HUURWONING AFSCHAFFEN?

2017 wordt een cruciaal jaar voor woningcorporaties. Een groot aantal managers, bestuurders en medewerkers ziet het klantgericht werken als een prioriteit. Daarmee is het aantal mensen met die instelling met 50% gegroeid ten opzichte van 2014, blijkt uit recent onderzoek van CorporateNL. De ICT barometer van Motion10, daarentegen, geeft aan dat corporaties efficiënter willen gaan werken met klantportalen en de budgetten die onder druk staan.
Deze trends lijken elkaar tegen te spreken, maar het tegendeel is waar. Als de corporaties beter snappen wat hun klanten willen en daardoor preventief zaken kunnen oplossen, kan dat enorme kosten besparen. Deze besparingen kunnen weer worden aangewend voor het bouwen van woningen voor de sociale huurders. Bijkomende trend is de vraag aan het kabinet om de belasting op de verhuur van sociale woningen af te schaffen en de corporaties deze middelen toe te laten passen voor nieuwbouw en duurzame renovatie. Het wordt een uitdagend jaar!

Welke producten biedt INSynQ voor deze branche?